AIM Facility

Benvinguts al nostre despatx. Tot seguit t’ensenyarem qui som i què et podem oferir!

AIM Facility es va fundar el 2012, amb la voluntat de crear un despatx d’arquitectura i enginyeria mutlidisciplinar on oferir un servei integral durant la vida d’un edifici. Des de la idea de projecte, fins al seu enderroc.

 

Per aquest motiu, AIM Facility realitza la Gestió Tècnica dels Edificis i aquest concepte engloba les necessitats d’un edifici al llarg de la seva vida, separant-los en 4 blocs:

 

 • Projecte
 • Construcció
 • Vida útil
 • Enderroc

 

La il·lusió, la rigurositat i constància, són les claus de l’èxit per donar un bon servei i viure en un entorn agradable i sostenible.

arrow_down

SERVEIS

ARQUITECTURA

 • PROJECTES D’OBRA NOVA
  Projectes tècnics i direcció d’obres per edificis unifamiliars, plurifamiliars i equipaments.

 

 • REFORMA, REHABILITACIÓ I RESTAURACIÓ
  Projectes per a l’adequació de qualsevol tipus d’immoble.

 

 • PROJECTES D’ENDERROC
  Projectes tècnics i direcció d’enderrocs d’edificis.

 

 • COORDINACIONS DE SEGURETAT I SALUT
  Vetllem per que a les obres s’hi treballi amb seguretat i ordre.

 

 • CONTROL DE QUALITAT
  Programes de control de qualitat i seguiment del control de qualitat durant l’obra..

 

 • CONTROL ECONÒMIC DE L’OBRA
  Previsió i control econòmic de l’obra per tal d’evitar desviacions per una mala previsió del procés constructiu.

 

 • TRÀMITS
  Realitzem tot tipus de tràmits, Informes d’avaluació d’edifici, Inspeccions tècniques d’edificis, cèdules d’habitabilitat, certificats energètics, divisions horitzontals, peritatges, etc.

ENGINYERIA

 • LLICÈNCIES D’ACTIVITAT
  Projectes i direccions d’instal·lacions per l’obtenció de l’alta d’activitat.

 

 • PROJECTES ELÈCTRICS I DE BAIXA TENSIÓ
  Realització de projectes d’insonorització i direcció de les obres necessàries.

 

 • PROJECTES ACÚSTICS
  Projectes i direccions d’instal·lacions per l’obtenció de l’alta d’activitat.

GESTIÓ D’OBRA

La gestió d’obra és una necessitat generada pel sistema de contractació que estan optant els Promotors de les obres.

 

Portem la coordinació dels industrials des de la seva contractació, la seva entrada a obra, seguiment i finalització dels treballs. Aconseguint optimitzar tant els costos de l’obra com la seva duració.

FACILITY MANAGEMENT

Ens encarreguem de la gestió integral del manteniment, tant preventiu/normatiu com correctiu d’edificis, locals comercials i/o de restauració.

 

Realitzar una actuació ràpida i eficient als problemes diaris d’edificis i locals garanteix una optimització dels costos en la fase més llarga de la vida útil d’un edifici.

arrow_down

EL NOSTRE EQUIP

ÀXEL ILLA CASARRAMONA

Soci-cofundador
Arquitecte Tècnic – Enginyer d’Edificació
Col·legiat 13.288 CAATEEB

Post grau en Property Management pel Col·legi d’Aparelladors, Arquitectes Tècnics i Enginyers d’Edificació de Barcelona.

 

Postgrau en Facility Management pel Col·legi d’Aparelladors, Arquitectes Tècnics i Enginyers d’Edificació de Barcelona.

 

Postgrau en Patologia i estudi estructural de construccions existents pel Col·legi d’Aparelladors, Arquitectes Tècnics i Enginyers d’Edificació de Barcelona.

 

Graduat en Enginyeria d’Edificació a l’Escola Politècnica Superior d’Edificació de Catalunya (EPSEB).

JOAN AMETLLER SERRA

Soci-cofundador
Arquitecte Tècnic – Enginyer d’Edificació
Col·legiat 13.287 CAATEEB

Post grau en Property Management pel Col·legi d’Aparelladors, Arquitectes Tècnics i Enginyers d’Edificació de Barcelona.

 

Postgrau en Facility Management pel Col·legi d’Aparelladors, Arquitectes Tècnics i Enginyers d’Edificació de Barcelona.

 

Graduat en Enginyeria d’Edificació a La Salle- Universitat Ramón Llull (URL).

SERGI BATLLE SALVADOR

Arquitecte Tècnic – Enginyer d’Edificació
Col·legiat 14.660 CAATEEB

Graduat en Enginyeria d’Edificació a l’Escola Politècnica Superior d’Edificació de Catalunya (EPSEB).

ALEXANDRE NOVELL COSTA

Arquitecte
Col·legiat 80.012 CAATEEB

Màster Universitari en Arquitectura a l’Escola Tècnica Superior d’Arquitectura de Barcelona (ETSAB).

 

Graduat en Estudis d’Arquitectura a l’Escola Tècnica Superior d’Arquitectura de Barcelona (ETSAB).

 

Tècnic Superior en Desenvolupament i Aplicació de Projectes de Construcció a l’Institut Miquel Biada de Mataró.