AIM Facility

Carrer Barcelona

Any: 2022

Client: Client Privat

Població: Mataró

Tasques realitzades: Direcció d’obra | Direcció d’execució

d’obra | Coordinació de seguretat i salut | Control de qualitat