AIM Facility

Carrer Cooperativa

Any: 2023

Client: Acuratt

Població: Mataró

Tasques realitzades: Direcció d’obra | Direcció d’execució

d’obra | Coordinació de seguretat i salut | Control de qualitat