AIM Facility

Carrer de Munt

Any: 2019

Client: Client Particular Privat

Població: Sant Andreu de Llavaneres

Tasques realitzades: Direcció d’obra | Direcció d’execució

d’obra | Coordinació de seguretat i salut | Control de qualitat