AIM Facility

Coberta carrer Argentona

Any: 2021

Client: Comunitat de veins

Població: Mataró

Tasques realitzades: Direcció d’obraDirecció d’execució d’obra | Coordinació de seguretat i salut | Control de qualitat  | Control econòmic