AIM Facility

Cooperativa

Any: 2019
Client: Client Particular Privat
Població: Mataró
Tasques realitzades: Direcció d’obra | Direcció d’execució
d’obra | Coordinació de seguretat i salut | Control de qualitat