AIM Facility

Isern

Any: 2021

Client: Client Particular Privat

Població: Mataró

Tasques realitzades: Direcció d’obraDirecció d’execució d’obra | Coordinació de seguretat i salut | Control de qualitat  | Control econòmic | Project Management 

Col·laboració: Livbling