AIM Facility

Lumber Bar

Any: 2017

Client: Lumber Restaurant

Població: Mataró

Tasques realitzades: Direcció d’obraDirecció d’execució d’obra | Coordinació de seguretat i salut | Control de qualitat  | Control econòmic 

Col·laboració: Taller de Piñero